X

Энгийн өрөө

хоногийн 29000 бөгөөд өдрийн 3 хоол эмчилгээ бүгд багтсан

Хагас люкс

хоногийн 34000 бөгөөд өдрийн 3 хоол эмчилгээ бүгд багтсан

Люкс өрөө

хоногийн 40000 бөгөөд өдрийн 3 хоол эмчилгээ бүгд багтсан