X
Шаарлагатай холбоос
Бусад цэс

Өвөр жанчивлан рашаан сувилалын хамт олон бид ард иргэд

Дэлгэрэнгүй

Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх, рашаан ус, эмчилгээний шавар зэрэг эмийн бус эмчилгээний нэр төрлийг олшруулж, тэдгээрийг стандартын дагуу чанартай, хүртээмжтэй, сэтгэл ханамжтай хүргэх, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлж үр ашигтай ажиллах замаар улсын

Дэлгэрэнгүй